TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 28 - 50
TMS 2: 66 - 84
TMS 3: 146 - 164
TMS 4: 170 - 188
TMS 5: 271 - 289
TMS 6: 295 - 313

MEEKDKEYSILQNFVYCIKATIQNYPKLLVLCVSLIVINAAIPVITTFLPKVVIDEIVNQKPLEHLMFATGLFLGTIIIM
TSLQKYIDRLIYWHKYKMNTYFLKMVTNKSLRTDYCNQEDEHFRNLQSESFASCNGNFSYYAQIYDTSVGFMANLLGFVT
FFYVLIRLNIIIVFFLVISTLASYFMNKRIIKWEKVNNEEKISYTQKLQYITKVSGEIKAAKDIRLYNMIAWLNSVYRVN
MEGVNSWYKKYASKIFKVSICDCSFSLVREGVTYFYLLYLVLQGTLTVADFVLYFNVIVGFSAWLNSLLGQVNTINRLNV
SINRFRTFVEYPEKYCRNSGEKIHDFLKPRTIELKNVSYQYSGEDSKVIDDLSLTINPGQHLAVVGLNGAGKTTLVKLIC
GLIDPTEGQVLYDGKDLKELDRDDVYKAFGVVFQQYSILPVTIAEIVAENIRENVNVDRVKKCLEQAGLIEKINSLKYGL
DTKYDKTMWEDGIDLSGGEKQKLLLARALYKNSPIVILDEPTAALDPISEQNMYELYNGVMDSKSSIFISHRLASTRFCS
HIILLENGKIIECGTHDELLSLHGKYYELFETQAKHYREEKVDEYEHS