TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 29
TMS 2: 115 - 139
TMS 3: 159 - 183
TMS 4: 217 - 237
TMS 5: 245 - 269

MKKVNILIVLVFIYSKIVFADINTIFNMDIYERKLAVNTNTGIYSNELFIEQTALGGFNHIKFNLETRLYYRLYFYKNAT
NFLFKDTKVDFGIENNFSLSSDMVGLYVDVKPLSFLGIRVSGYADFMFNAMNFGYAGFDSKDVSYSFDELYAMEKGNAFG
YIINISPYFIFKFNNFILINNLNMSYVNVGDKKYYYDPRTSILHAKSEFELINDFYLLGKISVFYIGGYYGLTYLINSKH
LSHKFGITGIINFNFLKETLIFNVGASAGLHVGLPHYNNTTFIELKMSLGYKIL