TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 129 - 153
TMS 2: 165 - 189
TMS 3: 219 - 238
TMS 4: 250 - 268

MSDDTNNRTDRCTMKHRERRVDSCHSLPSDYRIPNKHVARMQYGEKKNIKHKLQQWFIENPSISARIRSCNVLIKLLTCI
LYCIRVVNDERSYPDDFPFSEEEAGKQDVTLYKYLLWVDFDFKIWFLQTMFACISMVYTILVFYLSYSGSVVRLLINIHF
LLELITSFPFIISIFIPSLTYLYVPVFLNCWLAKGALQAMMNDLNRKSFISSSALFRQLLLLFSVLACLIFTGMCSIEHL
QRARGKRIDLFTSFYFVMVTFSTVGYGDWYPDYWASQLCVVILICVALGLIPKQLDELGQTWSERQKSGTDFSSWNGVES
HVVVTITTLEVEFIRDFLEEFYAHPENQRIQIVLLSPAELDNQTRMLLKIPLWNNRVHYVRGSSLRDEDLERANVATSKA
CFILSARHVNRKVATDEHTILRSWAIKDFAPNVKQYVQIFRAETKMHIEHAEVLICEDEFKYALLANNCICPGISTFITL
LMHTSRGEEGQKSTEPWHKVYGFHSGNEMYQIKVQDSKFFCEYVGKSFSSTSFHAHKEYGIGLIAVSPDGDTSRMKLNPG
SSHIIQPTDTVYYMGLTNEESLTDFRKGIRSQQKRANVASTIANIGTVAVDVPRSDKTELVGRKKKKRKEKAADEIHLIE
VGEHVQSSRRPSIAMVTEGKIDSSSDSDQEEICDKCRGPCIQHKLQRTYPQVRTYIGTSNTVCHMMKERRSLCCLKLDEK
CAHKSATSAHEYQWRNRPIILAADRTSSGMYNLVIPLRAYYRPVHDLHPIIILLELEEQDSLNDAFLDAISYFPDVYWMK
GKVGNLDCLLRAGVSSAEHVVVVKETAVMAEEHTADCNTIITVQKIHRMFPRLRMITELTHATNMRFVQFNPHNAYSLAQ
SRFEKKERKRGSHMPFMFRLPFAQGGVFSANMLDRLLYQAIIKPFVVDLVRLLLGIDQHSDGGYLTSFVITSDDLWIRNY
GRLYQKLCSSVADIPIGIFRTKKMDTKTVSLDLQEQCKDFENTEMGRNKDMYDHVKNRMRLLNIKDTHTLLEGSDEKSQI
SYVIINPAQDLELESGDIVYVIRSPIRKDATNARINPRRGLRRSKNVSETIDSTNQVPTIVIDENNL
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4