TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 335 - 355
TMS 2: 371 - 389
TMS 3: 415 - 434
TMS 4: 454 - 473
TMS 5: 507 - 526
TMS 6: 546 - 566

MTSSEASEFRMIEDDDDVSNNVTWTESDNSRLREKQFLLSCERGDIGSVRKLLAGISTETFNINCLDPLGRNALLIAIEN
ENIEMIELLLDHNIETGDAILYAIGEENVEAVEIIVEHLEKMDKFDSERQGVEITEHSAFTPDITPIVLAAHKDNYECIK
LFLDKKGTVPHPHDVRCSCPECYVAREEDSLRLSRSRINAYRALTSPSLICLSARDPILYAFELSWELKRLSFIENEFRT
DYEELSQKCQKFCVHMLDQVRGSKELEVVLNHTTNAWHDVTSANYGNPEKLARLKLAIQLSQKRFVAHPNCQQLLLDIWY
EGVESVRCTNFIYKLIFYILGMLSFPLFSLVYLLAPHSSMGQFAKKPFIKFLSHSGSYIFFLILLIMASQRMNVIDNILR
TDDVDRKETRGPPPTIIECAIFLWVLGLIWVEIKQLWECGLYNYCRNLWNILDFITNSLYLCTTALRVVAYVQVEQEALR
ANSVHIARHLPRRDWDAWDPTLLSECFFATANIFSSLKLVHIFTVSPHLGPLKISLGRMVIDIVKFFMVYALVLFAFACG
LNQLLWYYASMRQNECNLYEQYKNEKSLSYKYEHLKESCDDKYKSCSSIYHTAETLFWALFGLVDLTHFRLKEDHFLSEW
TGKTIFGSYCCCSIIVLLNMLIAMMSNSYQYISDQADIEWKFARSRLFLEYFDDTATLPPPFNIVPSPKSIYYCLHYLTK
KLCNCTKLQQPSKQKSMRNQKILRSVNDRENNYRKTIIHAEQLQVELEQSESESFTSFKIQINRYYTSRCYPVTCVEQKI
AASKTSPYEFRHLQSQ