TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 23

MLRNWYIILGTICMLTCFVTTAKAQSGVFQQAQGRFSGMSMGSGGSDSIGHRTGLEDSITIHFRYLDTSRMAGFDSTLYD
FAKKIGIPWYHINLGNLGNASRSLLFEPLMKSGWDYGFHTYDDYNLRVEDARFYNTTRPYAELNYLLGSKSEQFIRLMHT
QNLKPNWNMSLEYRLINSPGFYQNQNTNHNNYRFTSWYQSKNKRWNNFIIIVGNKLQSGENGGIKNVGFLDSTNGFDDRS
NIPTKLGPDNPGSRNFFSSNIAVGRLYTNATYLMRNQYDIGQKDSLVINDTTVVPLFYPRLRLEHTIEYSTYHNRYQDTY
ADSAYYDSLYLLKLSSSDKTVQKFYAKEYWKELTNDFSFYTFPDAKNAQQFLKLGASLQTLQGQSTDSIYTKDSVFSRSN
FNTFLHGEYRNLTRNRKWDIEAYGNFYVAGYNAGDYSAYISLRRLISKQIGYLQVGFQNTNRKPSFMFFPGSTFYLDTTA
APLNLKKENTSLLFGEFEQPKLKLKLTGKYFLVTNYTYYAGYMQVAQASTLFNVLQVSGEKIFRLGGSWNWKTWVILQQR
VGDGPVNLPLFTTRNQVGYDGSLGFKNLRISFGGEMRYFTPYKAPEYSPLLGQYFYQNVNTIRLERPDISAYLHFRIKSF
NAYVRAENLNTINIANGGGFTRNNMPTNGYPYPGLQIRVGIFWSFVN