TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 23

MTRIKIFLILITILGVITAQEVEIKTFKIKYISASHIYLQGGEKDGLAVGDELIVYNGSEKIGRIKIEFVSRYSASASVL
EKQRDFKIGDIAKLVKEEKTAETAISSQKTDSLISERKMPPYQRKRTAPRALKTKIDGYVSGQYYYFKDLGARKLNFSQP
TMRLRLKIKNLWNRHYNFELRFRSRYNLRDKSFSANVPKSEWQNRLYEFTFDYNAPGAFLTYKLGRIISNAFSGVGYIDG
ALANLKLTNDFYFGLFAGTQPDWRTSNFQTEIQKYGGYLKFERGKFGSKKINVTLAGVGEYHGGTVSREFMYFQVSYYHG
RRWNIYHNVEIDVNRYWRKERAKESLSLTGFYLNANYRITSSISASLSYDNRKNYYTYELRTLADSLFDDAFRHGLRANV
YFKIFKDYQISLNFGLREKSTDANFSYSYGLNVTRRNFFSKYNRMSFRFSGFDNIFATGFSPNATFSRYLRGGHYLTFSY
GNYYYQIKNINDNKLNHWIRILGQIELPARFYINSTYEYDWGSDVKGHRLLFELGYRF