TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MQSLPYLGLVLLLFCFSNPLWSQEKVSLSGYLRDAETGEELLFANVAIPAEAMGVSTNEYGYYALSLPKGQYVVSYSYVG
YQTILDTIDLQADLVKDIELLPESTTVDAVVVTDERTDENVKSTDMSVLSLDMKEAKKVPVIFGEQDIVKTLQLMPGVSP
SSEGGSGFFVRGGNADQNLILLDEAPVYNAAHLLGFFSVFNSDALKDVKLYKGGVPAEFGGRASSVMDVHMKNGNSKKFS
GSGGLGLISSRLTLEGPIVKDKGSFIVSGRRTYADLMFQLVADDFDGGSLYFYDLNLKANYKLGQKDRLYLSGYFGRDVF
GFDGSGLDWGNATLTLRWNHLFNEKLFANTTFVYSEYDYGFAVRTDNFDIDLAAGINNLNLKQDYSYYLNPNNNIKFGWQ
SLYYHFRPGSFEATDSETDDVLGSAKLAQQYALENAVYISNQHKINKKLSMNYGLRLTSFSNIGATTVKTYNEANEAIDS
VSYGSGEFFNTYFGLEPRVNAVYLLDDKSSIKASYNRIYQYLHILSNASSGTPTDIWAPSTQLIKPQYADQVALGYFRNF
LDNKLEFSVEGYYKQLGNQVDYEDGAETFLNEDLEAELVFGQGRAYGMEVFLRKRQGKFTGWVSYTLSKSERQFADINNG
NWFSARQDRRHDISVVGVYDITKKWSISAAWVYYTGDAITFPSGKYEVDGQIVNLFSSRNGDRMPDYHRLDIGATYVFRD
SKKWYSDINFSVYNAYNRKNAYSISFQENEAGTGTEAVRLALFGIVPSISWNFKF