TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MHPNKKAFKLSLFALLLITNLNAQESNKAINLQKVVVSTTGFEQDADSNLRNVISIEGKDLQNKGYVSLEQALERISGIS
FVNFGLGRNIDMRGQGDKSNIAVKVMIDGRAINVLDNSHGVTPLDSINLDNVERIEIIPGGGSVLYGSGTRGGVINIITK
KQKSDAFAINLKSSAYDHGGLGGNLGINGAKQINENLAFSFDIQSFNLDGYQEGYNEKGYFINTKTYININDNSDLTLGY
NYFKSKNTSSGYLTKAQAQSDPTQKGNSDNITQINRPEISLDYHYYFDDIWEFNLEAFWQNQKINYLKDVSTMSYGSMSL
PVYQNGSGFEDTLTGISLKNKLNYANNSYFIFGYEFANHDAKRTSIIHYDVNAGRFQMSHTMTTLMDMDKQSHSIFALDS
HEFNDIFSISGGARYEYSLYDTNRNYTSNMIIPGRPNIKTELFSTDDTSHNFAFEITPNFKYSDTGKLYIKYERGFVSPS
PAQFVNKDKNLQKYYSANLNPEIFDTFELGIDDFWWDFYGFNLTLFYTLSKDEISYLGNPHSTSGSWWKYYNIDQTRRLG
VELSLSQNFLDDDLIFRESLTYLDAKISKGVNDGMRIPYVSKIKATAGFEYAWNKNFSNFIDLTYFSRAKDGGTIDENTG
KMSKNSWIRDYFLTDIGMKYNYKKLQILAGIRNLFDKRYYTYQDSINDQYLVGNGRNYYVEFKYAF
Create a helical wheel plot for a TMS: