TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MKDLYSRETAYNSYLNFFKSLPDPDKVLTERGLDISVYRDLSYDPHVEACMTSREAGVLQNEWIVEPVSNRGQNRKAVDF
ITEIFKNIDIERVFREILEAVYFGYAVLEKKYKRDGGSIVFEDIVGKPQEWFRFDTEGRLRFLSKSNMLEGEIVDMQKVE
LVRYRSSYRNPYGERKLARIFWTVAMKKGGMKWWLQFAEKYGSVFMYARVSGTTEDIDKKKYNTLQMLDDMVNSAVGVFG
VGDEIETLNFDRSGNAVFQDLIAFCNAEISKAILGQTLTTQTDGKTGTYAQAKVHQEVRKEILDADKKMVTAVMNRLIWD
ILSKNFNLSEYPVFTFYEEEDIENDRAERDTKLKQVGVSFTKQYFIENYNMKETDFEVSETPLFPENTPQFSESKKKTVI
L