TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 27

MKHLILLSLIILSASVFSQTKVSGVIKDGTGYPVSFANVIFKDSQEGTISDENGRFYLESDKTYKTVIFSFIGYTTKDIE
LTTRSTYNMEVVMEESADALAEVVVYSGKTSKKNNPAIDILRKIWENRRENGVKKFKQYQYDKYEKLEFDLNTIDSGLIK
SKVFKGMEFVFDQVDTSNVTGKTYLPIFINEASSKVYGDNLLNEEKEVLQGNKNSGFDNNQTLIAFVKDLYNEYDVYDNY
LKFFDKAFTSPLSRTGIDVYNYVLRDSAYIDNKWCYNIVYYPRRKNELTFKGSFWVNDTTWAIKEINLQASKSANLNWVR
DVYIEQEFDVLNDSTFLITRDYFLSDFSFRKKEAAQGVYGKRSTLYNNYVFDIPKDRKFYNKQVDPYNYEVYNRPDDFWD
KNRMEKLSNDEKGVYKMLDTLKTVGRFKALYNIGATLASGYYEVENFDIGPVFSIFGFNEAEGLRIRLGGRTYFGQNDPW
RIEGFGAYGFKDDRFKYGISGKWLLDRKSRLTVFGGNRRDVEQTGSSLTNSNDVLGRSLASSSLLSVGANDRLSRINLST
IGFDIEPWKNFVLRLTGSYRTLKSATETFSIDYKVMEDGVFTGEVKSELKQAEIQLGFLYAPGRRTSGYGVEQTVINSGD
FPSFYAGYSYGLKDVLGGDFEYKKIQALYSQPWNIGGIGRLFSTVEVGTTIGAVPLSLLNPIPGNQTYFSLYNSFTQLDY
YEFVSDTYASLHLEHNFGGRIFSRIPLLRKLDLREVVAFRAIYGEISQENKDLNASNIVYQAPEDIYWEWSVGVGNIFRV
FRLDFNFRGNYLDNPDARKFGVTGVFGFSF
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1