TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 18 - 38
TMS 2: 50 - 74
TMS 3: 82 - 102
TMS 4: 142 - 166
TMS 5: 174 - 193
TMS 6: 340 - 360
TMS 7: 382 - 405
TMS 8: 435 - 458
TMS 9: 480 - 500

MENTLVHHYEKNEGYYNLCVFILGFVDYLGFFVINAFTQQLADDFDRNYFFCVFLVFLNALSCIARFTNALFFIRIQHVT
RIMLNSVLMLTSYMLLTLAVLKYQGDYFSFQLSIVASLLHCFAQAFGETVLMGYLKGLPSDLIMTFGAGTGLAGFTDCFT
VLFLTAVGVISSKGLLILGLSVIPFYMSFMWIDDKRNTYIKTEHMYPEMWVQSPVKSDGLFGQASASPGYSNRSPVDFKN
SRNQFGSIAEKQMNQIQQQIENDKTNINNEEILEVQVQVEKDPFQVNQEENYSPNHEVKMRKAESRMLKEYDDVQDNKRL
SLVSTIQVFQKAGSYIIHNGLVNFLEYLVINLMLIIHTAKRESRYKDTSIEMTFLQENEYEFLMIAYYAGSFISRSTLHS
KILSRSYTPTLAQLVNITFWIYNIKYEVMTEFYPTFFFMIWCGFPSGTAYSNFFYLANTRTNLDCDFDLHFTERELTVNL
LFLANDLGIFFAGIIGFIIQAQYYPETLYNPPG