TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 22 - 40

MLSQNRIRFTKVGSVLDCTYRPSLFPLIALIAVNICTPVSSQDLFLKETAGRDLIANAGDLTFPNIDYLAAGYNIFLGDP
RSPHGIDPGFTNNFLFDFENQTLNGDKKYSIPHGVTVLSEFSCEASYSSQVSTSASEYQSSMKQTMGMSVEVSAMGGMGK
GAFTGSQSFSSSLDVMQNQNSVIITSDSTCTAYTAGVQEFNFPPQSKNLKTAVSLLSDVYEEEPYWRLIDSFGTHYIKDI
SMGSRFGYIYTMTYYSYQSIASQSSDQSFSVSVGVDAGIVAVSASVNYDTSQSSTQKTSISNQMTSTTQYSIGAKPPLNG
DVSAWMQQNFTNPMPAIYNIQPIDHLIEFYYNSTRPQVVQNVKRALQSYCVHLGIIGYPVKCDGIINLSRQNLAVNAVAL
QNRAHESGYYQASNAIDGQNFFCSNSMSWQGQSQSVATSEGSQAAYDSQYILLEFPEFYDVGDVLFYGRDQYQGKLKYLS
LRVGNSSNAAENVLCPGPSKSLDAGVGIYRCKGIIGKYLFIQNSAANNFPLGYCEIEVYSFKNGQKYRTIQGPNLLKGKS
AITSHLPAYQQYILWEPKKALDGWTCGEVNCQSMYISAQNIDTRNPYQWLNVDIVNATKIYIVKVYPRTSYTTQSQGISV
WVGNNTIPHKNKLCGRLTDYPFAFGGGSIKCDIVGRYVGFTSQLGVNGSDGYISLAEVEAYTDSLSNLISTDTAEVPQAP
NLLFNKSVNSSTVQPGSALNVASYAVDGSYNVLPAGGCFVGASLPTQYLNVNMNSTNYVEYVKVAGRLDSMTWISMADNY
QIYVGNSTNILENVACNGGQIYNGSQVIPCQITGQYVGLLRTQISGIEPQIMICEIQAFSY