TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 143 - 163
TMS 2: 179 - 199
TMS 3: 242 - 261
TMS 4: 285 - 309
TMS 5: 339 - 362
TMS 6: 382 - 400
TMS 7: 426 - 444
TMS 8: 464 - 488

MKFDMLRSAKYRLNAYRGLASEAYISLSSKDPIFTAFELGAELKSLSRVEKYFKKEYKDLAEQLSEYTVKLLDRVRTQQE
LEIILNKAGKPRFNHFESLARFKLALFYKEKKFVAHPSCQQKLMKSWYYGMGSLERASWPKRILMFILFILSYPFLVLVY
LVFPKWKMIHILKYPCIKFICQMLSFISFLVLIIISTAESSQTTSSTNSLRTQHQDLHRVYSSFKSFTNGTFMGDDFPMR
PLFPSITEFLISIWVFGFACQECNQIYLLGIESYTESWYNLMDSALLCLYFASYTLRYMFALKYILNVNLTDPAQYFFLE
WQFYWLNADRFYWQPFDPINAAEALFAVANILSFSRVSYLLPANEALGPLQITLGRMVKDILKFMLLFIVVIGSFMVGLH
NLYWYYSVHDDIEITDHEFQFKAEKYFGTVLVTFRTVFWSIFGRGDTDVLSLGEYQNNFTEDIGYIIYGVFNIVTVTVLI
NMFIAVMTRSFQNIAEDADCEWKFSRSLLYMEYIGEGCTLPVPLNILGGPRALVNKIIKVCCCCKSADDVRETPDEVSGS
KIDPDHSNTNGTSSAEHGCRSVDIATIEMYESTLSPEDMDMRRRSQSIIMEPLDYKKVIQTIIQRYIFDIQREAEVTEDD
FEEIKQDISSFRYEMLNQIKANEFNINEMATSVSSLLKYVKTLARNGNPSQEDDSPKEENEQSLEDETQNQDVPDTNDTG
AL