TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MKSVYLLIFILFCSSFSSAQERKLTGSEVPDDEGFERGDKTTSVKDDRDKPIISKYKIISISNDTTYVDTTLSIRKDYAY
NYLRKDDFELLPFANVGLPYNELGYSFNHLNALPRFGARAKHFNYLEVEDIPYYEVPTPFTELYFRTVYEQGQNIDATFA
TNLKPNLNVSIAYKGLRSLGTYQRSLASTGNLRLGLNYRTTDNRYFVRSHFATQDILNQQSGGLTDRANQQFIDEIEEVQ
NRATAEVRLTNAETKLDAKRFYLNQFYNIRPGNDSTQNGQVRLNHILDFTDKEYQFTQGTANAIFGASFENSNLNDEVEY
QNVSNTMILSYYQRYLGRIGFMARHQNLNYGYRTILVNEDQTIPNRLKTDIVSLGGTYLKEYKAFKLEGQAAYNITGDYD
GYEVHGKASMTLSDSLQFAAKLDISSSAPNFNWILNQSDYKNYNWYNPDFDNVNTQRLEVKAESKVYGQVSASLTQIDNH
AYFGFERTAEGAVTDSLVRPLQTDQQIRYFKIKAQKDFKYGNLNLANTIMYQNVLDGESVFPVPEIVTRNSLFYDNYLFD
RALYLQTGLTFNYFSSFMSKAYDPILSEFAIQDFQELGGFYTADFFINAKIREARIYLKLENFTTLFQGNSNFSAPRYPY
RDFAIRFGLVWNFFL