TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 16 - 34
TMS 2: 56 - 75
TMS 3: 93 - 118
TMS 4: 138 - 163
TMS 5: 167 - 186
TMS 6: 206 - 226
TMS 7: 230 - 249
TMS 8: 255 - 274
TMS 9: 278 - 303
TMS 10: 327 - 347
TMS 11: 363 - 388
TMS 12: 412 - 437
TMS 13: 453 - 472
TMS 14: 494 - 513

MKATLQKIGTALNKRMGIIKALFVFSVLLFVITEVGKIAKEVSGAQLANALASQSWWHLLSMVVIGIIAVTPMLTYDVMI
TKFLPNHYSLGYILKAGWITNTFTNIGGFGGVLGASLRANFYNREATKKQIVFAISKIALFLVSGLSLYCMISLVLVYGF
GIGNMYGSYWIWLVGGALYFPAIFIFTRVNDSEFFDGLTLGNVVRLLSGSFGEWTGCVLFFLLIGNFMGLPIDFAAVVPL
FVIASVVGEVSMVPGGIGSFDVFMIFGLGAVGVSRPDAVAWLLFYRLFYYIIPFAIGLVLFIHDTGHRLNVRLAGIPKQA
LQRVAQMVLTVFLYFSGFLMLLMSTVPNFAYNNKLFLQFYPYTFFFINQARSIIMAFLLIGVALGTAGRVKKAFWPTVIV
LLIAILNTIRWLVVYDAISMKFVIFLIVILALVALSRHAYYRDRLAFSWGQTLWVSCVYVVTFILYTIVGVYNAPQIHHR
HAVPEALFFPSQKLWLFGVIGLVLAAMILIIMYRYFASGYNARLRQKMDAARVKQVIETYGGNEISHLAYLNDKLAYYYQ
VDGVDQLIFLYQQKADKLIIMGEPFGNQAVLQTALEQLLDDADSDGCSLVFYEISEMLTMRLHEMGFDFIKTGEEGHVKL
ADFSLAGKRLRGERALMNKFTRDHYEFAILQPPFSADVMAELRAVSDSWLAGETEKGFSLGFFDEQYLNQAPVAVVYDPD
HRIVAFANIMPQGNHQTTSIDLMRSSKSAPSGIMDTVFVHLFEQARDDGYAYFNMGMAPLSGVGVSRYSFIQEKIAHLIY
EYGYQLYGFQGLRSYKEKYVTEWEPKYIAYRKRNSLIFTILQLLQVVNTRVHKSERHRPVWLLKRLK