TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MNKTFIALLTLAAAGTATAGDTYIRNGNIYNNQGGWVAEVGVAQGSDLFKDQKHNTAPILNGGYHGEDFNADLGGINYRF
LGETNDLINMSAYVVGSGIIRDGDVAKSLKGTQKRRLAVDLGLNTDFTLDEHNVISTYLQHDISGAYKGYLAGATYFHIM
NFGSVDFVPFANLTYQSEDYVDYYFGIKDREATANRKAYKGDATVSYGLGYKLVMPINDNWQINQTTQYTRLGSGISDSS
VVDSANQWVVGASVSYNF