TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MFLQIFVAVTLVQYVSSQCTYSSWWYSFDTPGQSKCNEINSYINALDRNDVNWADDALSNLEGVQCCRPPAPWNNVEQQV
VYEDWTATLDSDYTWAFCRVGYFLQGLYRSDTGWPRFKGYLFNLESARCTKPANHPLNYGTCQDIDVSSCMGRKGQCSCP
GGYFLTGLYRADGDDLYFLKKIRCCTPAAKPLEMDEKSKIQTRIMDTTLWNMATLAHYMGYGWCYGCHGLAVGEDFTRNG
FTWAADTRTFWGKWCEGDKNGERLNLVFGDWGFAVKEIIYGKSVIEDLQAESVDSGVLYNRASSPVTESIERSKTIQETI
THSTTSTFTNSHGLGVELEFEIASVKGKASYKTRFEYSTSTTNSKSISETQGFTKQSSITLGPMEGAKYEVIMSKSRTTV
PYTAIITTKFSTEMKGFLRWEDGNGNFHQDYRTNSGRPTFNYRFGDSSVPFYKALKKQSDNNEGVWMWGMLFQKFPDARR
VTNRLTDETQYQFTLAGKLEKVEGTSVNVKWEKMKLNRRDVSGNDEPGSNITTYIAASGPADKPAVVEYPKVNLNNKEPF
KPIEIPVTEVKV