TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 263 - 288
TMS 2: 304 - 329
TMS 3: 347 - 372
TMS 4: 430 - 454
TMS 5: 674 - 698
TMS 6: 710 - 735
TMS 7: 739 - 763
TMS 8: 787 - 812
TMS 9: 820 - 845
TMS 10: 886 - 911
TMS 11: 1150 - 1174
TMS 12: 1180 - 1203
TMS 13: 1209 - 1234
TMS 14: 1254 - 1279
TMS 15: 1287 - 1312

MFVFFFLISVVISITPLPGGERDINNLDQYNNKCRMHNVPGCTAPAINMKSDGTLYLTDAYPAPKNMIEICISEHPEFDP
NVTLGHKTCCDEHSVLDLKEQSTLLDGSFGKCPACYLNQMNLWCGFACDPNSARWTEIDDFKHDNTCNEPDGIDVPSLYY
YLHPLYAQQIYDSCKDTELSGGFAVRSLYPTYKEFFQMISDVNPVMPLHFVYDETGYNGSKYTEMHKCSDMCSCQSCHEM
CTEFIEDEPTFKDYPFLDGTLNIITIISIHLFMLFIMVTITVCGGILSYKTFTQMKKSNPTLLYISYISLGAVTLLGIGF
IIMGIIVVGFPMEGVITSMPWGDGNLLGMILLYIGFGVYVIGYSVYDLYYFVIYTLYNKKESEDIIDSAKVSILGQEESC
EEDPNKVDLTDNFLSKAMSWYTKFLWKFKWIILTVVILCCIVLCVGVFKIVFITDSLGLWVPKNCQTMKDKNYYDEAFGP
FFRINQFMLSDKLHPGNQVLTQPLIVQLQQMIDEIRAIHVEWTDKETGITKDITMDDMCYKPVFGKGCIITSVTGYWQHD
INKIMNTENVTQYIQNCLGNPLATGCADDIGSPVDPHNSLGNYTVGDNNDPMKATILQATFMFNQPNKTAIEWAELWEEK
YLEILDRDYSLVKVAYQAQRSVDDEINRETFTDVLTVLCSYMVMFIYISLSLGNSFYHFNYKTVFVKSRILLGILGIVIV
LFSVFTSAGFFSWINVEATLIITEVIPFLVLAIGVDNIFILTNTIDEQPMYDKDGQYVPVEKRLEHSLMHVGPSMMLASI
SESLAFFLGYLTSMPAVQSFSLYAGLAIFIDFILQITVYAVLLCYDVKRQESHGLDFIPWLQVHDNSLDEQHDFERGSLI
KHLFKYVATFLSYYPVKIIGLFFFIAFFIFSLNYVPKTMLGLPQETALPQDSYIQDYFVALTYLEIGPPVYIVVRDGATY
LNETTQSALCASDNFGCDALSIPNYYDAARTIDGTTFDWIDDYFSWAAQKDCCRLDKDGNICPYDMPNYTECTPCFTNFT
DKKRPVPEDFYKYINRFLTASINETLCSVNGQAYYPDVVWNHINGTKETDYSYVNVSRLRLYHTVLVTQDDFIDAMVQAY
NISDYMNSIFDVKTFPYAYHYVYFQQYFNIVDLCVMDVCLALAAVFIVVMLLMFDPIVAIMIVLCVLMCVIDLIGIMYLW
GVELNAVSCVNLVMSIGITIEFCVHIAHAFLSSPKKTLNDKMKDAVMNMGNNVFVGITLTKFLGVIVLSLSSGLIFVIYY
FRMYFMMLIFGASHGLFFLPILLSLIPSVSLSHITDPFKKMFGRCNKKKSTKGEYQNFE