TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MRCINKVLLALTASLICQESLFAKDKDYTLGKVSTAGKKDKSDYSGQVNLGYSGITAPKSWQDEEVKKYTGSRTVISNKA
LTQQANQSIEEALQNVPGLQIRNATGVGAMPTIQIRGFGAGGSGHSDATLMLVNGIPVYMAPYAHIELDIFPVTFQAIDR
IDVIKGGGSVQYGPNTYGGIVNIITKPIPTQWENQAAERITYWAKARNAGFAAPPDKTGDPSFIKSLGNNLLYNTYVRSG
GMINKHVGIQAQANWVRGQGFRDNSPSSISNYWLDGVYDINENNGIKAYYQYYDFAIAQPGSLSEQDYKINRFANLRPIN
QKGGRSQRFGAVYENRFGDLDKVGGTFSFTYYGQLMTRDFQVSSSYNSANTVTCFSEAACRAAGLPAGYNLAVPYYATNY
NGWAEVENPVRSINNAFEPKVNLIVNTGKVRQTFIMGLRFMTTTFLQRQYLNTNECPTKTSGEGAGFLCEGANVMSGWKP
HIKHGVYRNWNNWRNNYTAVYLSDRIEAWDGRFFIVPGLRYAFVQYNNENAANWVQIPEKDLRKIKHMNNWMPSTNIGFI
PVQGDHNVLTYFNYQRSFVPPQLDVLSYGGAEYFTQHFDTVEAGARYTYKDKFSFNADYFRIWARDFATGQYSVYTSGPM
KGNVRPINGYSQGVELELYYRPIRGLQFHAAFNYIDTRVTSHGPLTDLNGDVLKGTSYNKHFPFVSPFQFILDARYNWHK
TTIGISSYFYSRAYSGISNSAAGGYYGMQYYSGGNNYESVLNSGYQCEAWCMTQHEGLLPWYWVWNIQVSQIFWENGRHR
VTGSLQINNIFNMKYYFTGIGSSPAGLQPAPGRSVTAYLNYTF
Create a helical wheel plot for a TMS: