TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 8 - 25
TMS 2: 479 - 496
TMS 3: 539 - 556
TMS 4: 572 - 589
TMS 5: 603 - 620
TMS 6: 798 - 815

MAGHRRPWACWTLSVMTLFTFAAAQLDYQNSVLGVYMESVMLENRRLQTHEMIQKAVADGSAAMSLGTLSVEFLSSMNDS
MPEDMSVMLTMASCSSTHMWAPGLAEKGILQIAITEAGCPRITHSTAITVPLASGSRDLVQVFRDLRTRNTLSWRDITVI
HDDSIDQLDMKDIVNLLAEGTSKDPHTSITIVNLASSEASSMKLGKMFSSLGPQPGQPKMKQFLVITFKEEIPTIQDLVR
NMKMFGSKHQWLFVVPNTHSLRYDMYPYLANMRDGDNLAFVYNRSDLSPSVTCDDGFECYMKLLIGQYATELSNALTKEL
DLYNQVSEEEWEEVKPSLGSRSSTIVKMIMEKEMESQTCAKCTSWGVQAAEVKDTDRIELLEVADWQPLTGLMLKDDLFP
HVTGGFRGRTIPVTSVDFPPWQVFEEDDDGRVVGYKGLMFEVLNELASKLNFSYVVRPPADGQWGVMDSSGNWNGMVKMV
SDGEVLIGVAAFSVSDQRMKAVNFTTTIDRQPYAFMIARPQELSRVMLFMEPFANDTWILIAITVLIMGPILFLINRNSP
YYTYYDLYDGRGLFQLQNCSWYVYGAILQQGGTKLPLSNSGRLVVGFWWIFVLIVVTTYSGNLVAFLTFPQIENPVSSLD
DLLKMRDSMTWGYIGGTVLEDYFQDAMDKFDEVGKLSEKHEASKRKELYDRVRYTDHAFLEWKTNLLFIMRDEFKATNSC
DFSLGREEFYHENVAMIVPQDSPYIDKFNAELKKMQIGGLIQKWKQDYWPKKNKCSSTAYGGSDATRTVSLSDMQGSFFL
LFLGFVLAAVIISVECVFRGWRDKSNPGSRSSTGTLVKPFMA