TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MLKKRICLLALGIATASQAMANDQEAAKGFVEDSHLDLFFRNGYISRDYKHGRQDKAEWGQAATATFTSGFTQGTVGVGV
DAFGLYAVRLDGGKGRSGAAGIDFFKQGDSGSAADDLSKGGAAVKFRISNTVLKYGDQMPSLPVLSYDNSRLLPESYSGT
LITSKEIEGLELNAGRFTAESRKSAEGRDSGGLKSINVFGGKYAFTDHFNASLYASDVEDVLKKQYINLNYTIPLQADQS
LNFDFNGYRTKLDSDFADQNFNGNRDNKIWSLAASYTIDGHTFMIAHQRNTGDTGYNYGWYQNAGGIGDGGTTIWLANSY
WSDFNAEDERSWQVSYALDFAKYGVPGLTYRVAYVRGDNIKTAETSNGKEREIFNQVQYVVQSGPAKDLTLRLRSSFLRV
SNDARSYNDDGNEIRAFVEYPFSVF