TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MSMFSAGMLSAKIFTLQEFFKEVEINSMELIGKKADFKSRLNEQRSVNAWDFPYIENETSMVKNFQGIIEAQPRTLLVVR
PKLPWVSSLLSKSLSIKTIQYDKSYQLNKNLAFIGAKRLYLTYVMTKEKYQVYVQREANFYSQLKIAKEKVKAGSMSEKD
YINFNNSYLESKLAKTNVETKLIDLEKMLDTMLAIVEPVKEGAHFDTYLDHLHDVKVIGLDFEYVRLEPEALKFKLDRSL
YVDILDLTAKDYQVNAKLANRDVFNAFEFGIGSESYNSSTNLSVEVRIPLPVTPKNIYQKRKFLDLQSGTLAQNEVMKRN
IRINANSYLNQLKTKEAYIETQKEAIANKKRLMEMGRIAYEAQKIGLFEYLIYQNSYMDALITLAEAKIEYIDISALLEE
TLGESLTRLGELH