TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 7 - 25
TMS 2: 43 - 63

MVLFFQIMVWCIVAGLGLYVYATWRFEAKVKEKMSAIRKTWYLLFVLGAMVYWTYEPTSLFTHWERYLIVAVSFALIDAF
IFLSAYVKKLAGSELETDTREILEENNEMLHMYLNRLKTYQYLLKNEPIHVYYGSIDAYAEGIDKLLKTYADKMNLTASL
CHYSTQADKDRLTEHMDDPADVQTRLDRKDVYYDQYGKVVLIPFTIETQNYVIKLTSDSIVTEFDYLLFTSLTSIYDLVL
PIEEEGEG