TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 28 - 46
TMS 2: 72 - 92
TMS 3: 98 - 118
TMS 4: 130 - 150
TMS 5: 158 - 176
TMS 6: 194 - 214
TMS 7: 263 - 283
TMS 8: 301 - 321
TMS 9: 329 - 349
TMS 10: 357 - 377
TMS 11: 389 - 408
TMS 12: 424 - 444

MALLNRLAKTFSPYYGLNKVEQKLLIKIDWFILSYCCVSYFINYLDRSSINNAYLSGMQEDLKMHGNELQDINVVFTCGY
IIGQLPGSYALQRVPARLWFSVMNILWGLMTIFSFAVHSVRALMILRFFMAVAEASTFAGTHYILGAWYKESELCKRAGI
FSASGLVGTMFAGYLQTAVHSSLNGKGGLSGWRWLFIIDGILTIPLSLYGLFLFPDVPETTKAPYFTEQEKELSFKRLPA
RPKKKPLTLKAIKDIVRSWRIYGLCILWIFSGETQAIAVNVLMGQWMKWSNKFSVAQINNYPTVITAVGVVSTLGASVIS
DKLAGNPRWPFGLFLCVITTVSATILLAWNVPDGAKFFAYFASGCTYAGQAVWFSWANDICRDNDQERGVVVFLMNMCQN
IWHIWWAPIMYPNTDTPRFIKGLIGLLVVGGIVFVSSCIVSYMQIRDKRIKRSIQDAKDFDDVFTEHESLELKKIGKNDE
ESLNTTNAVKEISSPGLVITRQRISMPKETNAQD