TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 27

MNVKKVLLGLFLVGVLGIAVVASGCIGGQQTSTVTSTPTETSLQGKIVFAVGGAPNEIEYWKGVIAEFEKKYPGVTVELK
RQATDTEQRRLDLVNALRGKSSDPDVFLMDVAWLGQFIASGWLEPLDDYVQKDNYDLSVFFQSVINLADKQGGKLYALPV
YIDAGLLYYRKDLLEKYGYSKPPETWQELVEMAQKIQSGERETNPNFWGFVWQGKQYEGLVCDFVEYVYSNGGSLGEFKD
GKWVPTLNKPENVEALQFMVDLIHKYKISPPNTYTEMTEEPVRLMFQQGNAAFERNWPYAWGLHNADDSPVKGKVGVAPL
PHFPGHKSAATLGGWHIGISKYSDNKALAWEFVKFVESYSVQKGFAMNLGWNPGRVDVYDDPAVVSKSPHLKELRAVFEN
AVPRPIVPYYPQLSEIIQKYVNSALAGKISPQEALDKAQKEAEELVKQYS