TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 23
TMS 2: 69 - 87
TMS 3: 97 - 114
TMS 4: 149 - 167
TMS 5: 177 - 194
TMS 6: 198 - 217
TMS 7: 227 - 245
TMS 8: 285 - 302
TMS 9: 310 - 327
TMS 10: 357 - 374
TMS 11: 384 - 401
TMS 12: 405 - 423
TMS 13: 435 - 453
TMS 14: 534 - 551
TMS 15: 561 - 579
TMS 16: 641 - 660
TMS 17: 690 - 709

MKRRYSILIILLVAIFYRMITFRFKYLLGYDPYFHLAYIEEVNKVGKWINFLTFAGGPWGYQVKLFHPLGLWMTPLYLYK
LLKVFGVSLTTTFKITPVIFGVLTVIFLYLSLLKLYDEKRAFFGGFFLAISYGHVFRSMANYYRGDNYMLFWYSVALLGI
SLALGIKKGKWKYKRLIFYTLPVLASGFSAIFWQAYYPIFAFLLSNALLLAVGAFILKKDKYLLDSIILILSTAFGVLLA
NYLGGIFGYGMLGYAKWLGKSVAKKLGLEFGYLKDVYLILHLKYLVPISLSFVLVLILLGFLTKDIRIRSLFLGIASFIG
IIILFKRFEALKELSTGFGIFKEAPILETQPTSFKDLWAAFSLSFFLTPLFFIRFKKPRVEDFLTLGLIIPSVYMLKTWT
RFLFIGSMAIAIMSGIGIVELYEAIKPRLNGKKALATGIITLVILPGVIAGLSFKEVCSLHPEMNEAWERALKWLKNNSN
ENDVILAWWDWGHFITYYARRSPIAQGGPSVGVALYLLGKLNENWAINLGVDYVIVSYYDFLKFGAILSTANLSKRYNIR
GYGLVVLPLRASTGALIFENRGYRAIVRHDKSWNAVIIYNGQMIYPRKLYVEHKEGVQEIKPPESNSNTYLYVNLNYGYA
IFMNGNAFNTTLVRLFITPEKPYKLVYSDGGLIKIFKLEHPNVKVERRESNVILNFENGTSLGLYFFLDNGTMVLSKWYN
VKGKNEFIVPKVNASVARYVLKRGKKVVDRGVFRLSYN