TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 91 - 109
TMS 2: 125 - 143
TMS 3: 161 - 179
TMS 4: 191 - 209
TMS 5: 217 - 235
TMS 6: 251 - 269
TMS 7: 299 - 317
TMS 8: 331 - 349
TMS 9: 367 - 385
TMS 10: 401 - 426
TMS 11: 434 - 452
TMS 12: 468 - 486
TMS 13: 494 - 512
TMS 14: 573 - 591

MRLKSFSTTLDTLRRRFNDSSSEEDKLEKNIQDETSIKEVSLQDAKQSDEKGVEEKVFNDESFSIDVAPKPEDELSGIVK
ARYLTEHSSRISFYICYFSIFLLFFAISFQAECYYSLTAYATSAFAGHSLLSTIAVANNIISAAIKPPLARLSDVFGRLE
AFLFSLLLYLVGLILMAASTNVQTYAGGSVLYNAGYTGVELIMTIFMADTSSMANRSLVLGISYLPFVVTIWIGPRVAQE
FYMHSTWRWGIAVWTILIPACSIPFLAVYSYYQFRAWREGALKGTLTINPVELFKKLDIIGLILMTAGLALVLLSISLAS
YDTGKWSDAKFIVMIIIGGLCLIAFVLYEIFVASFPALPFRLMREPTIGACCAMSFLFYITFYCWDNYYYSFLQVVHYTS
ITAAGYISYTYSFTSCATGFFLGILIRLTKRYKWYFVASIPVYILGQGLMIRYRGEQYNWGYQIMPQIIVGIGGGVIANL
LTVAVQTVVSTENFAIVTALVSTVTPIGGAVGSAISGAIWNSVMPKRLEKNLPSDLKDQAYTIFESLTVQLSYTRGTDAR
NAIILSYSEVQKILTSVATGFAGAMIFPVWFVANPRLSTVKTHIFDSKESKV