TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MNKKHGFQLTLTALAVAAAFPSYAANPETAAPDAAQTQSLKEVTVRAAKVGRRSKEATGLGKIVKTSETLNKEQVLGIRD
LTRYDPGVAVVEQGNGASGGYSIRGVDKNRVAVSVDGVAQIQAFTVQGSLSGYGGRGGSGAINEIEYENISTVEIDKGAG
SSDHGSGALGGAVAFRTKEAADLISDGKSWGIQAKTAYGSKNRQFMKSLGAGFSKDGWEGLLIRTERQGRETHPHGDIAD
GVAYGINRLDAFRQTYGIKKPSEGGEYFLAEGESELKPVAKVAGNGNYLNNQLNRWVKERIEQNQPLSAEEEAMVREAQA
RHENLSAQAYTGGGRILPDPMDYRSGSWLAKLGYRFGGRHYVGGVFEDTKQRYDIRDMTEKQYYGTDEAKKFRDKSGVYD
GDDFRDGLYFVPNIEEWKGDQKLIRGIGLKYSRTKFIDEHHRRRRMGLLYRYENEKYSDNWADKAVLSFDKQGVATDNNT
LKLNCAVYPAVDKSCRASADKPYSYDSSDRFHYREQHNVLNASFEKSLKNKWTKHHLTLGFGYDASNAISRPEQLSHNAA
RISEYSDYTDKGDKYLLGKPEVVEGSVCGYIETLRSRKCVPRKINGSNIHISLNDRFSIGKYFDFSSGGRYDRKNFTTSE
ELVRSGRYVDRSWNSGIVFKPNRHFSLSYRASSGFRTPSFQELFGIDIYHDYPKGWQRPALKSEKAANREIGLQWKGDFG
FLEISSFRNRYTDMIAVADHKTKLPNQAGQLTEIDIRDYYNAQNMSLQGVNILGKIDWNGVYGKLPEGLYTTLAYNRIKP
KSVSNRPGLSLRSYALDAVQPSRYVLGFGYDQPEGKWGANIMLTYSKGKNPDELAYLAGDQKRYSTKRASSSWSTADVSA
YLNLKKRLTLRAAIYNIGNYRYVTWESLRQTAESTANRHGGDSNYGRYAAPGRNFSLALEMKF