TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 46 - 64
TMS 2: 70 - 88
TMS 3: 92 - 112
TMS 4: 118 - 136
TMS 5: 162 - 187
TMS 6: 205 - 230
TMS 7: 256 - 274
TMS 8: 280 - 305
TMS 9: 311 - 330
TMS 10: 338 - 355

MVALYTAWDFTTDDAYISWYYARQLASGKGLLWHATLPPVEGYSNFLWIIIAASVIKLQLPLVSSMKVISCCSLGLSLLF
LYRLARLFCSPLLSILPVFLFSHYTGVAWWTVSGLETLFYCALSLALIWQCTLAFGYHTVNDSHWINRFSLDSTNHWIIT
NVLLLLLSLTRFEGIIWIIPLAVFIGCQYLRDHRELVFKDHKRLFLWVSITFVCFTLPYLVYFIWRLIYFGHWIPNSYRC
KALAYGQFLAVDLDYFLFITPLLILSVPYLLSAKKDCRHSLLWLPSVLYSLLLWKANPVVTYGLRLFLSPFALFSILPVL
GLNQFIQYFKPFRWDPEYPIAGLMLFITWFFVPGNDLNHLSKSVIEYNERAQNRMTIADLLNRKAKKGDSVLLDDCGIIP
FFSREDIRFIDAQCLNNSDLTQKPFKNDLSLYADYLNSKVRPDWVITNYYPMESHGDYLTDLLDAKNFFKNYHLASTLSS
GFYLNQNQPQGKKMIDFVYQIFKRAYNKPLELESQEPK