TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 66 - 85
TMS 2: 105 - 125
TMS 3: 141 - 161
TMS 4: 251 - 271
TMS 5: 281 - 300
TMS 6: 312 - 332
TMS 7: 348 - 367
TMS 8: 387 - 406

MSLNNLSNSYNQYLAQESHQILRHLFLNKQYSPLVKRDDDSSATVTCGGDANEFNEYGHLGYRIGAIFVILATSLIGMNL
PLVLSKITKNRPNVYIEYLYLFARYFGSGVILATAFIHLLAPACNKLYDPCLDDLFGGYDWAPGICLISCWFILLLEVLL
NRYVEWRFGMEIGDHHGPTLGAKQHSHSHEDGAHGVHEHPVYDIEECADGVEHECVKDDLEEVKLEPYTNTDSTDLTTKE
EARSFLLKQQLTAFIILESSIILHSVIIGLTTAVSGEEFKTLFPVIIFHQAFEGCGLGSRLAGMAWGPKTAWVPWVLGVI
YSLVTPIGMAAGLGVREHWDPLAHGSYAAQGVLDAISSGILVYAGLVELLAHDFLFSPERERNWYKLIYLLACSMAGTGV
MALLGKWA
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8