TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 8 - 26
TMS 2: 32 - 52
TMS 3: 68 - 88
TMS 4: 96 - 115
TMS 5: 121 - 141
TMS 6: 149 - 170
TMS 7: 190 - 210
TMS 8: 240 - 260
TMS 9: 276 - 296

MVYIKCRYVCFCCAFISNTTSKSIFNELRCPVTLTFLQFGFVAFFSAVCLLFRKQFLGGTGIQKPSKYVLYTTLPLSIFQ
IGGHVFGSLATTKIPVSTVHTVKALSPLFTVLAYRFMFRHVYSAMTYFSLVPLTFGVTLACSFELSADIVGLLYALISTC
IFVSQNIFGSKIFMEAKSHSTHTKKHYNKLNLLLYSSGVAFIVMIPVWLYQEGFAYLPEVGSPVFLNLIYNGLSHFFQNI
LAFTLLSIISPVAYSIASLIKRIFVIVVSIIWFQQATNFTQGSGIFLTAIGLWLYDRSKKGNLYESCKVKEFEKDALELE
EQTMEDEKSYPSSGTQSPFYGKNFLPQITPRLDSVVPLISDSPMTPNSVYSNEGVTSSVSGNATPASVRQSTQNDFSNSN
IHDRRSSYTFQLNNFKAPQPSRLWATETVPTLKI