TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 27 - 47
TMS 2: 77 - 102
TMS 3: 122 - 147
TMS 4: 177 - 202
TMS 5: 220 - 241
TMS 6: 271 - 291
TMS 7: 297 - 318
TMS 8: 348 - 366
TMS 9: 384 - 402

MRHNIIHYINQVRQKIQRTLARLDKTTIIYIIIFLVFLTNTLYVMYPDEFVNMLAGKFINMGKIPYKDFFDHHLPFAWYL
SAFLQWFSFGSYVLFRIWWAVFAFSCLLGVAFYIKKHSKEAYPYYLGYFFIYPFVTVYYWTHLFLADSLAFLFFSVLFWV
LIIESYKKVSEYKTILFLSFVNFLFIFSSLTFIYIAVPFYLWMLYLVNRSRIDVKKSLKLVGLSVTPFVIYGIYLLLSGS
WKEFYISNFLYNTKLYISIPNYTKGHFFNPLKFALTLIFNFYESYIPLLVRIKEFNLFFPVDLTIALGSFILLLFLFVEN
KILFFLFFTILSFSAPRSNLMRIGESDYQSGMFIALGFISTFIVFWRYKFIQFTQEYTHLFKKILTLLLVFYFSFGLLFL
VKNTYDKFYKRYTQKMPGIYNVAYSASFIDDVLEKGDYFWIGPYEPNEEFFVKKASLPGKYPTLLPQFREDEYFKNGFLQ
QFEDHPPKIIIYKHEASIFMTPALEFGSFFIDWMKNKYTSIENIKGVEVVQSPSSFNMRTDVYILNSQKEQILNKLQEKG
YISFR