TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 21 - 44
TMS 2: 278 - 301
TMS 3: 325 - 348
TMS 4: 368 - 391
TMS 5: 430 - 453
TMS 6: 465 - 490
TMS 7: 514 - 533
TMS 8: 784 - 807
TMS 9: 842 - 861
TMS 10: 891 - 914

MESVALFSKAKIFSFKLFKRYFFLALVFQVLLGMILISGVLIGGEFYRSKSYETFFKGDRRNYEFQTLGSPYAKMVVTWD
YEYKNSENFNFNNNILQNILNIPSIGYYELNINLYESSGPGLLFFIQSPEVYRQENINNPENATITESAKNYLETNNKSL
NPDDFPFLSKPVFPVVTFDTNQVDMVSLSTDYINLSQIFNFNHSVTLFIWYSAPDHRFKSSTELNLYIQQINDDIESNIN
LFLLPVQINIKNPIFISQEQYIFSLLEDWYLLKIIDKFFQYLWFYFLLIFVCTFLILLILLKNQSNHLALLLIRGMKLKE
LTSRILINIIFGLLLGNIIFFIALIFLPDSLTFVPISNIASTLLISQLIFSLTLIFSFIVLMRIFSSYYVNPEEEPIIQR
DENIFQIAKIKYKSIFNKAFSYSIKVPKTFYILLISNFMLLLIIHLAYFFLLIPFNAFFTITNLLFVFLGFQLLVLNFLF
FENFLFFMVFTKKDLYWINSFSQILRKLQSNRQLILIAFLSFTLVFQVGTAINNFKRDNIYSDLQKSGDIAFTPSSEEIN
NQIYQNLSGMDHVISYYSIFKFNSNINENTSNIKSELTIITNETSFYSMRPYVEGVLDHKITWETFLLQTEGVILYKDLS
LNHGLKIGDFITISIPTLSLYFSSPILSIYYAGIDPLYTGIIVTESLVKKQLELAGFAQSSFENALINNNWLEESFYDLN
QRYFYLSIDNDTNINSVANNLHELYRLHYDKTEFKDFGDLRIITEKQWLPIEYKTYEDFFLIEMFPLLIGMGSTLFLLFL
VIFISFRSIIRDNKTYLNLLTLRGISHFSIRNFLVGIQFVKFFLVLLGSIMVSFGLISLLQSQNYFGQSYRLQVSKGIIP
QFSIFTLKDWVVVLVILGVFALMSSIIQLYVIMKNKFEPLLDSAM