TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 266 - 284
TMS 2: 310 - 330

MMTDQKTLKIVEDLCGALAEEKVDYCHWKSNEALDRSASGDNDLDLLIGRADVRKFTEILYRLDFREARSDLDGRLPGIL
NYYGFDTGTGRLIHVHAHYQMVLGSDLSKNYRIPIERAYLDSSVQTELFRVPAPEFELVIFVLRMAFKHITWDSVLLRHG
SLSPSEYRELAYLATPENLGKVGEVLRECLPYLDQDLFDACLQSLKPGCPLAKRVWTGQRLQRSLEACSRYPQALDIVSK
FSRRLWAPVQSRILRRTFKRRVTHGGLLIAIVGGDGAGKTTVIEEVHKWLGRKFDVMKLHMGKPARSRTTILGSGFLKIG
TMLGLYPATADLYAEEAEFPGYPFLIRMVFLAYDRYLTYLKARRFASNGGLVICDRYFLADLLTMDGPRCKMMAKAFNRS
NFFMNWLIRIEASCYEKMMSPDLLIVLRLNPEIAVQRKTDETAVSVRARSTSIWEYDWSKTSACVVDSSRPKEEVLAQVQ
SLIWRYL