TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 366 - 389

MEMCGVVVSSVFAVVLVLKLGLTPIMAQREEQQTGVAGKEVILSCKIINHQKDVTCTWKYKYKEVSSTILRFSRAQVLKG
KAPMIHRSELNLSSKQLKVSDLNLDDAGIYICECHPHAVSISLQVFKYSGTWTCHIHSDSPSINQNISFDVKVLGFGKEH
MEAVYTTVGNTVILSWYLNFRGIAWKEGFTGKLNWEPQGNRIIHELLDFNVTTHRELHETKKSNHIWFEIPEKKARSTIE
VKIPKVQLNHSGQYQCQLEINSRRMKSMRALVVMQVSADPAGPLSRGGKMSLLCQVSGPLPSNAHLLWERVNGTQLETKK
SKQREAKVEVSVSAPGLWNCHLMEDNNIKISLNYTVEEAHVWNSYAVIGAIIGASVLLIGLVCLCIIMETSKKDGTSKTV
LAGKEDMSVSTPDV