TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 49 - 73
TMS 2: 87 - 105
TMS 3: 117 - 137
TMS 4: 151 - 176
TMS 5: 188 - 206
TMS 6: 220 - 244
TMS 7: 282 - 302

MDRIWRLISRPQAYEPIEHPTGLDDDEHVSISPRPQHELPFSRYEYAVFFILGVSMLWAWNMFLAAAPYFYLRFRSDKWT
ATHFQPSILTVSTITNLGSAFILAKLQKGPSYSRRVTLSLLINIVIFSLLALSTVFVKDVDVKTYFSFLMFMVFGASLAT
GINQNGVFAYVSGFGREEYTQAIMAGQGVAGVLPCVVQIISALAVPKREGQNMPQASSKSAFMYFTTATAIAAISLVAFL
SLVRRRSVLSLQLPEEQLDSISSGYAHKTVSLWVLFKKLRYLASALFLCFAITMVYAVFTAEIEYGDVVRIGPNALVYRA
PRAWKEIYGYRTKKGQRTFQKDPSLYVPTPNGVHAIITAAESDHIRMRRLLAHAFSDRALREQESLLHFYADLLVQKLHE
NLNHSHSEVVDIARWYNFTTFDLIGDLAFGEPFQCLKDSKYHWWVSIMLDAVKLSVYLKVLWFFPILSPLTKLLVPRYLH
QRREASFQLTVEKVSRRLHRQTNRPDFISYILRHKDDENRMSRQEIDANAATFVLAGSETTAALLSGCTFYLLKNPHIYR
RLVTEIRSRFQHPSEIRLSSIATLSYLNAVLEESLRIYPPIPAMLPRLVPEEGAMINGEYVPAGETSVSMSLWSTFHSSG
NFHNPDSFIPERWLASPEEEASRCFTMDKKEAFQPFSYGPRNCLGQHLANAEMRLILAKVFWHSDMELCPESENWADQES
YNLWSRPPLMVMISRANGRNYEDNMV