TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 36

MARSKTAQPKHSLRKIAVVVATAVSGMSVYAQAAVEPKEDTITVTAAPAPQESAWGPAATIAARQSATGTKTDTPIQKVP
QSISVVTAEEMALHQPKSVKEALSYTPGVSVGTRGASNTYDHLIIRGFAAEGQSQNNYLNGLKLQGNFYNDAVIDPYMLE
RAEIMRGPVSVLYGKSSPGGLLNMVSKRPTTEPLKEVQFKAGTDSLFQTGFDFSDSLDDDGVYSYRLTGLARSANAQQKG
SEEQRYAIAPAFTWRPDDKTNFTFLSYFQNEPETGYYGWLPKEGTVEPLPNGKRLPTDFNEGAKNNTYSRNEKMVGYSFD
HEFNDTFTVRQNLRFAENKTSQNSVYGYGVCSDPANAYSKQCAALAPADKGHYLARKYVVDDEKLQNFSVDTQLQSKFAT
GDIDHTLLTGVDFMRMRNDINAWFGYDDSVPLLNLYNPVNTDFDFNAKDPANSGPYRILNKQKQTGVYVQDQAQWDKVLV
TLGGRYDWADQESLNRVAGTTDKRDDKQFTWRGGVNYLFDNGVTPYFSYSESFEPSSQVGKDGNIFAPSKGKQYEVGVKY
VPEDRPIVVTGAVYNLTKTNNLMADPEGSFFSVEGGEIRARGVEIEAKAALSASVNVVGSYTYTDAEYTTDTTYKGNTPA
QVPKHMASLWADYTFFDGPLSGLTLGTGGRYTGSSYGDPANSFKVGSYTVVDALVRYDLARVGMAGSNVALHVNNLFDRE
YVASCFNTYGCFWGAERQVVATATFRF