TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MFGYFYNSSFRRYATLMGDLFSNIQIKRQLESGDKFIRVPITYASKEHFMMKLNKWTSINSQEDVAKVETILPRINLHLV
DFSYNAPFKTNILNQNLLQKGATSVVSQYNPSPIKMIYELSIFTRYEDDMFQIVEQILPYFQPHFNTTMYEQFGNDIPFK
RDIKIVLMSAAIDEAIDGDNLSRRRIEWSLTFEVNGWMYPPVDDAEGLIRTTYTDFHANTRDLPDGEGVFESVDSEVVPR
DIDPEDWDGTVKQTFTSNVNRPTPPEPPGPRT