TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 14 - 37
TMS 2: 49 - 69
TMS 3: 85 - 110
TMS 4: 122 - 140
TMS 5: 162 - 184
TMS 6: 208 - 226

MGLLDGNPANETSLVLLLFADFSSMLGCMAVLIGFWRLKLLRNHVTKVIACFCATSFCKDFPSTILTLTNTAVNGGFPCY
LYAIVITYGSFACWLWTLCLAISIYMLIVKREPEPERFEKYYYLLCWGLPLISTIVMLAKNTVQFVGNWCWIGVSFTGYR
FGLFYGPFLFIWAISAVLVGLTSRYTYVVIHNGVSDNKEKHLTYQFKLINYIIVFLVCWVFAVVNRIVNGLNMFPPALNI
LHTYLSVSHGFWASVTFIYNNPLMWRYFGAKILTVFTFFGYFTDVQKKLEKNKNNNNPSPYSSSRGTSGKTMGGHPTGDD
VQCSSDMEQCSLERHPNMVNNQQNLNNNYGLQQNYNDEGSSSSSLSSSDEEKQTVEMQNIQISTSTNGQGNN