TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 250 - 268
TMS 2: 276 - 294
TMS 3: 308 - 333
TMS 4: 456 - 474

MWTVQNRESLGLLSFPVMVAMVCCAHSSNEPSNMSYVKETVDRLLKGYDIRLRPDFGGPPVDVGMRIDVASIDMVSEVNM
DYTLTMYFQQSWKDKRLSYSGIPLNLTLDNRVADQLWVPDTYFLNDKKSFVHGVTVKNRMIRLHPDGTVLYGLRITTTAA
CMMDLRRYPLDEQNCTLEIESYGYTTDDIEFYWNGGEGAVTGVNKIELPQFSIVDYKMVSKKVEFTTGAYPRLSLSFRLK
RNIGYFILQTYMPSTLITILSWVSFWINYDASAARVALGITTVLTMTTISTHLRETLPKIPYVKAIDIYLMGCFVFVFLA
LLEYAFVNYIFFGKGPQKKGASKQDQSANEKNKLEMNKVQVDAHGNILLSTLEIRNETSGSEVLTGVSDPKATMYSYDSA
SIQYRKPLSSREGFGRGLDRHGVPGKGRIRRRASQLKVKIPDLTDVNSIDKWSRMFFPITFSLFNVVYWLYYVH