TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 19 - 38

MLSTQFNRDNQYQAITKPSLLAGCIALALLPSAAFAAPATEETVIVEGSATAPDDGENDYSVTSTSAGTKMQMTQRDIPQ
SVTIVSQQRMEDQQLQTLGEVMENTLGISKSQADSDRALYYSRGFQIDNYMVDGIPTYFESRWNLGDALSDMALFERVEV
VRGATGLMTGTGNPSAAINMVRKHATSREFKGDVSAEYGSWNKERYVADLQSPLTEDGKIRARIVGGYQNNDSWLDRYNS
EKTFFSGIVDADLGDLTTLSAGYEYQRIDVNSPTWGGLPRWNTDGSSNSYDRARSTAPDWAYNDKEINKVFMTLKQQFAD
TWQATLNATHSEVEFDSKMMYVDAYVNKADGMLVGPYSNYGPGFDYVGGTGWNSGKRKVDALDLFADGSYELFGRQHNLM
FGGSYSKQNNRYFSSWANIFPDEIGSFYNFNGNFPQTDWSPQSLAQDDTTHMKSLYAATRVTLADPLHLILGARYTNWRV
DTLTYSMEKNHTTPYAGLVFDINDNWSTYASYTSIFQPQNDRDSSGKYLAPITGNNYELGLKSDWMNSRLTTTLAIFRIE
QDNVAQSTGTPIPGSNGETAYKAVDGTVSKGVEFELNGAITDNWQLTFGATRYIAEDNEGNAVNPNLPRTTVKMFTSYRL
PVMPELTVGGGVNWQNRVYTDTVTPYGTFRAEQGSYALVDLFTRYQVTKNFSLQGNVNNLFDKTYDTNVEGSIVYGTPRN
FSITGTYQF