TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MSMLQRPGYPNLSVKLFDSYDAWSNNRFVELAATITTLTMRDSLYGRNEGMLQFYDSKNIHTKMDGNEIIQISVANANDI
NNVKTRIYGCKHFSVSVDSKGDNIIAIELGTIHSIENLKFGRPFFPDAGESIKEMLGVIYQDRTLLTPAINAINAYVPDI
PWTSTFENYLSYVREVALAVGSDKFVFVWQDIMGVNMMDYDMMINQEPYPMIVGEPSLIGQFIQELKYPLAYDFVWLTKS
NPHKRDPMKNATIYAHSFLDSSIPMITTGKGENSIVVSRSGAYSEMTYRNGYEEAIRLQTMAQYDGYAKCSTIGNFNLTP
GVKIIFNDSKNQFKTEFYVDEVIHELSNNNSVTHLYMFTNATKLETIDPVKVKNEFKSDTTTEESSSSNKQ