TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 886 - 907

MTVKAPSVTSLRISKLSANQVQVRWDDVGANFYYFVEIAETKTNSGENLPSNQYRWINLGYTANNSFFFDDADPLTTYII
RVATAAQDFEQSDWIYTEEFETFATNAYTFQNMIEMQLANKFIQEKFTLNNSDYVNFNNDTIMAALMNESFQFSPSYVDV
SSISNFIIGENEYHEIQGSIQQVCKDINRVYLMESEGILYLFERYQPVVKVSNDKGQTWKAVKLFNDRVGYPLSKTVYYQ
SANTTYVLGYDKIFYGRKSTDVRWSADDVRFSSQDITFAKLGDQLHLGFDVEIFATYATLPANVYRIAEAITCTDDYIYV
VARDKVRYIKTSNALIDFDPLSPTYSERLFEPDTMTITGNPKAVCYKMDSICDKVFALIIGEVETLNANPRTSKIIDSAD
KGIYVLNHDEKTWKRVFGNTEEERRRIQPGYANMSTDGKLVSLSSSNFKFLSDNVVNDPETAAKYQLIGAVKYEFPREWL
ADKHYHMMAFIADETSDWETFTPQPMKYYAEPFFNWSKKSNTRCWINNSDRAVVVYADLKYTKVIENIPETSPDRLVHEY
WDDGDCTIVMPNVKFTGFKKYASGMLFYKASGEIISYYDFNYRVRDTVEIIWKPTEVFLKAFLQNQEHETPWSPEEERGL
ADPDLRPLIGTMMPDSYLLQDSNFEAFCEAYIQYLSDGYGTQYNNLRNLIRNQYPREEHAWEYLWSEIYKRNIYLNADKR
DAVARFFESRSYDFYSTKGIEASYKFLFKVLYNEEVEIEIESGAGTEYDIIVQSDSLTEDLVGQTIYTATGRCNVTYIER
SYSNGKLQWTVTIHNLLGRLIAGQEVKAERLPSFEGEIIRGVKGKDLLQNNIDYINRSRSYYVMKIKSNLPSSRWKSDVI
RFVHPVGFGFIAITLLTMFINVGLTLKHTETIINKYKNYKWDSGLPTEYADRIAKLTPTGEIEHDSVTGEAIYEPGPMAG
VKYPLPDDYNAENNNSIFQGQLPSERRKLMSPLFDASGTTFAQFRDLVNKRLKDNIGNPRDPENPTQVKIDE