TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MKKMTLFTLSLLATAVQVGAQEYVPIVEKPIYITSSKIKCVLHTSGDFNATRDWCNAGASIDVRVNVAQMRSVQSATSDG
FTPDAKIVRFTVDADKPGTGIHLVNELQQDHSWFQSWANRRTYIGPFASSYDLWVKPVSGYTPKKARDLPQNENKNYQHR
DTYGYSIGINGKVGAEVNKDGPKVGGEVSGSFTYNYSKTLVFDTKDYRINNRSSLSDFDISFEREFGECDELRRQELGCY
FTAAHWGSGWVFDKTKFNPISYSNFKPNYDVLYEAPVSETGVTDFEMGVKLNYRARFGTVLPSALFSVYGSAGSSTNSST
VKQRIRIDWNHPLFEAEAHVTLQSLSNNDLCLDVYGENGDKTVAGGSVNGWSCHGSWNQVWGLDKEERYRSRVASDRCLT
VNADKTLTVEQCGANLAQKWYWEGDKLISRYVDGNNTRYLLNIVGGRNVQVTPENEANQARWKPTLQQVKL