TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 81 - 104
TMS 2: 715 - 740

MSNHHSKTKKTSMLGREDYIYSHDITNKNKKEKLNGASKNNDYNQDDDDETMKSKMMDFCDKTTAHGAKRVLIARNSFSK
LMWGLIIFSFLLMFAYQASKLIFKFSAHEKITDISLKFDDVEFPAITFCNLNPYKKSLVMMVPSIRDTMDVYDNAKTHSK
SEGEKKKPKVSRKQHSDASQQMVRELFAKEIEEGMVELKKSNKTLQSQNKSGRRRSQRSIENRRYEAIEAHCKCVGNIGM
ECIRFESPPRDPSSKCICTYDRDMEVAWPCFNISVWYDHECPLCHDDGYCESTLPSGTTSSDKWPCMCRNRGDTSERDDT
PYCIGKAGVGKIEIRKLWLENNMTTTSTTTTTTTTPPPTTTSTTTTTTTTPPPTTTARPNQRAIVSNPETIKAMGFQGMT
DGVAMLTRAKENLMFTMAALSDKQRIALSQSKHEFIEMCSFNGKECDIDEDFRLHVDPEFGNCFTFNYDVNNNYTSSRAG
PMYGIRVLLFVNTSDYMSTSESSGVRLAIHPPTEYPFPDTFGYSAPVGFASSFGIKKKVMQRLPAPYGECVETKKVVDRN
YIYAGYDYHPEGCHRSCFQNGLIDDCSCGDPRFPVPEGYRHCSAFNATARTCLEKNIGSVGDFHHITQKMDKCVCKQSCE
EIIHEVTFSCSKWPSGATDLGDCDGMTESECEQYYRLNAAMIEVFYEQLNYELLQESEAYGLVNLIADFGGHLGLWLGFS
VITVMEVCVLLVDMISLFFKSRHEEKLLRQSTKRKDVPEDKRQITVGSGRKSDAFVSI
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2