TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 69 - 89
TMS 2: 119 - 142
TMS 3: 208 - 225
TMS 4: 237 - 260
TMS 5: 286 - 304
TMS 6: 314 - 339
TMS 7: 365 - 388
TMS 8: 418 - 436
TMS 9: 454 - 474
TMS 10: 494 - 514
TMS 11: 532 - 552

MENRASGTTSNGETKPVCPAMEKVEEDGTLEREHWNNKMEFVLSVAGEIIGLGNVWRFPYLCYKNGGGAFFIPYLIFLFT
CGIPVFFLETALGQYTNQGGITAWRRICPIFEGIGYASQMIVSLLNVYYIVVLAWALFYLFSSFTTDLPWGSCSHEWNTE
NCVEFQKANDSMNVTSENATSPVIEFWERRVLKLSDGIQHLGSLRWELVLCLLLAWIICYFCIWKGVKSTGKVVYFTATF
PYLMLVVLLIRGVTLPGAAQGIQFYLYPNITRLWDPQVWMDAGTQIFFSFAICLGCLTALGSYNKYHNNCYRDCIALCIL
NSSTSFMAGFAIFSILGFMSQEQGVPISEVAESGPGLAFIAYPRAVVMLPFSPLWACCFFFMVVLLGLDSQFVCVESLVT
ALVDMYPRVFRKKNRREVLILIVSVISFFIGLIMLTEGGMYVFQLFDYYAASGMCLLFVAIFESLCVAWVYGAGRFYDNI
EDMIGYKPWPLIKYCWLFFTPAVCLATFLFSLIKYTPLTYNKKYTYPWWGDALGWLLALSSMICIPAWSIYKLRTLKGPL
RERLRQLVCPAEDLPQKNQPEPTAPATPMTSLLRLTELESNC
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11