TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MKRVLIPGVILCGADVAQAVDDKNMYMHFFEEMTVYAPVPVPVNGNTHYTSESIERLPTGNGNISDLLRTNPAVRMDSTQ
STSLNQGDIRPEKISIHGASPYQNAYLIDGISATNNLNPANESDASSATNISGMSQGYYLDVSLLDNVTLYDSFVPVEFG
RFNGGVIDAKIKRFNADDSKVKLGYRTTRSDWLTSHIDENNKSAFNQGSSGSTYYSPDFKKNFYTLSFNQELADNFGVTA
GLSRRQSDITRADYVSNDGIVAGRAQYKNVIDTALSKFTWFASDRFTHDLTLKYTGSSRDYNTSTFPQSDREMGNKSYGL
AWDMDTQLAWAKLRTTVGWDHISDYTRHDHDIWYTELSCTYGDITGRCTRGGLGHISQAVDNYTFKTRLDWQKFAVGNVS
HQPYFGAEYIYSDAWTERHNQSESYVINAAGKKTNHTIYHKGKGRLGIDNYTLYMADRISWRNVSLMPGVRYDYDNYLSN
HNISPRFMTEWDIFANQTSMITAGYNRYYGGNILDMGLRDIRNSWTESVSGNKTLTRYQDLKTPYNDELAMGLQQKIGKN
VIARANYVYREAHDQISKSSRTDSATKTTITEYNNDGKTKTHSFSLSFELAEPLHIRQVDINPQIVFSYIKSKGNLSLNN
GYEESNTGDNQVVYNGNLVSYDSVPVADFNNPLKISLNMDFTHQPSGLVWANTLAWQEARKARIILGKTNAQYISEYSDY
KQYVDEKLDSSLTWDTRLSWTPQFLQQQNLTISADILNVLDSKTAVDTTNTGVATYASGRTFWLDVSMKF