TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 175 - 194
TMS 2: 555 - 575
TMS 3: 599 - 622
TMS 4: 630 - 655
TMS 5: 663 - 681
TMS 6: 771 - 790
TMS 7: 1187 - 1212
TMS 8: 1220 - 1238
TMS 9: 1262 - 1287
TMS 10: 1301 - 1326
TMS 11: 1332 - 1351
TMS 12: 1455 - 1479

MSNIKSTQDSSHNAVARSSSASFAASEESFTGITHDKDEQSDTPADKLTKMLTGPARDTASQISATVSEMAPDVVSKVES
FADALSRHTTRSGAFNMDSDSDDGFDAHAIFESFVRDADEQGIHIRKAGVTIEDVSAKGVDASALEGATFGNILCLPLTI
FKGIKAKRHQKMRQIISNVNALAEAGEMILVLGRPGAGCSSFLKVTAGEIDQFAGGVSGEVAYDGIPQEEMMKRYKADVI
YNGELDVHFPYLTVKQTLDFAIACKTPALRVNNVSKKEYIASRRDLYATIFGLRHTYNTKVGNDFVRGVSGGERKRVSIA
EALAAKGSIYCWDNATRGLDASTALEYAKAIRIMTNLLKSTAFVTIYQASENIYETFDKVTVLYSGKQIYFGLIHEAKPY
FAKMGYLCPPRQATAEFLTALTDPNGFHLIKPGYENKVPRTAEEFETYWLNSPEFAQMKKDIAAYKEKVNTEKTKEVYDE
SMAQEKSKYTRKKSYYTVSYWEQVKLCTQRGFQRIYGNKSYTVINVCSAIIQSFITGSLFYNTPSSTSGAFSRGGVLYFA
LLYYSLMGLANISFEHRPILQKHKGYSLYHPSAEAIGSTLASFPFRMIGLTCFFIILFFLSGLHRTAGSFFTIYLFLTMC
SEAINGLFEMVSSVCDTLSQANSISGILMMSISMYSTYMIQLPSMHPWFKWISYVLPIRYAFESMLNAEFHGRHMDCANT
LVPSGGDYDNLSDDYKVCAFVGSKPGQSYVLGDDYLKNQFQYVYKHTWRNFGILWCFLLGYVVLKVIFTEYKRPVKGGGD
ALIFKKGSKRFIAHADEESPDNVNDIDAKEQFSSESSGANDEVFDDLEAKGVFIWKDVCFTIPYEGGKRMLLDNVSGYCI
PGTMTALMGESGAGKTTLLNTLAQRNVGIITGDMLVNGRPIDASFERRTGYVQQQDIHIAELTVRESLQFSARMRRPQHL
PDSEKMDYVEKIIRVLGMEEYAEALVGEVGCGLNVEQRKKLSIGVELVAKPDLLLFLDEPTSGLDSQSSWAIIQLLRKLS
KAGQSILCTIHQPSATLFEEFDRLLLLRKGGQTVYFGDIGKNSATILNYFERNGARKCDSSENPAEYILEAIGAGATASV
KEDWHEKWLNSVEFEQTKEKVQDLINDLSKQETKSEVGDKPSKYATSYAYQFRYVLIRTSTSFWRSLNYIMSKMMLMLVG
GLYIGFTFFNVGKSYVGLQNAMFAAFISIILSAPAMNQIQGRAIASRELFEVRESQSNMFHWSLVLITQYLSELPYHLFF
STIFFVSSYFPLRIFFEASRSAVYFLNYCIMFQLYYVGLGLMILYMSPNLPSANVILGLCLSFMLSFCGVTQPVSLMPGF
WTFMWKASPYTYFVQNLVGIMLHKKPVVCKKKELNYFNPPNGSTCGEYMKPFLEKATGYIENPDATSDCAYCIYEVGDNY
LTHISSKYSYLWRNFGIFWIYIFFNIIAMVCVYYLFHVRQSSFLSPVSILNKIKNIRKKKQ
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12