TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 51 - 70
TMS 2: 135 - 155
TMS 3: 185 - 203
TMS 4: 225 - 250
TMS 5: 274 - 292
TMS 6: 581 - 606
TMS 7: 630 - 648
TMS 8: 662 - 680
TMS 9: 686 - 711

MSEEKTYKRVEQDDPVPELDIKQGPVRPFIVTDPSAELASLRTMVTLKEKLLVACLAVFTAVIRLHGLAWPDSVVFDEVH
FGGFASQYIRGTYFMDVHPPLAKMLYAGVASLGGFQGDFDFENIGDSFPSTTPYVLMRFFSASLGALTVILMYMTLRYSG
VRMWVALMSAICFAVENSYVTISRYILLDAPLMFFIAAAVYSFKKYEMYPANSLNAYKSLLATGIALGMASSSKWVGLFT
VTWVGLLCIWRLWFMIGDLTKSSKSIFKVAFAKLAFLLGVPFALYLVFFYIHFQSLTLDGDGASFFSPEFRSTLKNNKIP
QNVVADVGIGSIISLRHLSTMGGYLHSHSHNYPAGSEQQQSTLYPHMDANNDWLLELYNAPGESLTTFQNLTDGTKVRLF
HTVTRCRLHSHDHKPPVSESSDWQKEVSCYGYSGFDGDANDDWVVEIDKKNSAPGVAQERVIALDTKFRLRHAMTGCYLF
SHEVKLPAWGFEQQEVTCASSGRHDLTLWYVENNSNPLLPEDTKRISYKPASFISKFIESHKKMWHINKNLVEPHVYESQ
PTSWPFLLRGISYWGENNRNVYLLGNAIVWWAVTAFIGIFGLIVITELFSWQLGKPILKDSKVVNFHVQVIHYLLGFAVH
YAPSFLMQRQMFLHHYLPAYYFGILALGHALDIIVSYVFRSKRQMGYAVVITFLAASVYFFKSFSPIIYGTPWTQELCQK
SQWLSGWDYNCNTYFSSLEEYKNQTLTKRESQPAATSTVEEITIEGDGPSYEDLMNEDGKKIFKDTEGNELDPEVVKKML
EEEGANILKVEKRAVLE