TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 145 - 165
TMS 2: 177 - 197
TMS 3: 207 - 225
TMS 4: 237 - 255
TMS 5: 265 - 285
TMS 6: 297 - 317
TMS 7: 364 - 383
TMS 8: 403 - 423
TMS 9: 433 - 453
TMS 10: 457 - 477
TMS 11: 536 - 555

MSSSITDEKISGEQQQPAGRKLYYNTSTFAEPPLVDGEGNPINYEPEVYNPDHEKLYHNPSLPAQSIQDTRDDELLERVY
SQDQGVEYEEDEEDKPNLSAASIKSYALTRFTSLLHIHEFSWENVNPIPELRKMTWQNWNYFFMGYFAWLSAAWAFFCVS
VSVAPLAELYDRPTKDITWGLGLVLFVRSAGAVIFGLWTDKSSRKWPYITCLFLFVIAQLCTPWCDTYEKFLGVRWITGI
AMGGIYGCASATAIEDAPVKARSFLSGLFFSAYAMGFIFAIIFYRAFGYFRDDGWKILFWFSIFLPILLIFWRLLWPETK
YFTKVLKARKLILSDAVKANGGEPLPKANFKQKMVSMKRTVQKYWLLFAYLVVLLVGPNYLTHASQDLLPTMLRAQLGLS
KDAVTVIVVVTNIGAICGGMIFGQFMEVTGRRLGLLIACTMGGCFTYPAFMLRSEKAILGAGFMLYFCVFGVWGILPIHL
AELAPADARALVAGLSYQLGNLASAAASTIETQLADRYPLERDASGAVIKEDYAKVMAILTGSVFIFTFACVFVGHEKFH
RDLSSPVMKKYINQVEEYEADGLSISDIVEQKTECASVKMIDSNVSKTYEEHIETV